De 10 belangrijkste tips voor het omgaan met Parkinson

In dit artikel beschrijven we kort wat volgens ons de 10 belangrijkste tips zijn om het omgaan met de ziekte van Parkinson makkelijker te maken. En daarbij gaat het niet alleen om ‘positief denken’ (want dat werkt voor de meeste mensen niet en is te eenzijdig), maar om het omgaan met symptomen, positieve èn negatieve […]